การประชุมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการงบประมาณทุกประเภท ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการงบประมาณทุกประเภท ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณทุกประเภท และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ก่อนจะได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ Application ZOOM Could Meetings