พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2นายวิมล สุรเสน นายอำเภอวังสามหมอ นายประภาส จิตธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังสามหมอ ร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุด  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ มีนักเรียน จำนวน 937 คน เป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 61 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน