ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

วันที่  23 ธันวาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โรงเรียนบ้านเมืองปัง และ โรงเรียนโนนสา สว่าง อำเภอประจักษ์ศิลาปคม สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2