ประชุมคณะดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมไอ่คำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2