การรายงานผลการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Onsite ในสถานศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ และ นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 รายงานผลการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Onsite ในสถานศึกษา ต่อ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี