PLC ศึกษานิเทศก์ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 12 ตุลาคม  2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน PLC การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง