ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง