ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2564  ในการนี้  นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้ทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.ค.ศ. อุดรธานี นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง