การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัยโถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2