ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน สพท.

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน สพท.  ในการนี้  นายสมาน บุญจะนะ และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2