สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์2