สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเขต คลิ๊ก