โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings