สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศประกวดราคาคุรภัณฑ์ทดแทน DLTV สำหรับโรงเรียนstand Alone

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศประกวดราคาคุรภัณฑ์ทดแทน DLTV สำหรับโรงเรียนstand Aloneประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนDLTV