โรงเรียนบ้านผาทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน

โรงเรียนบ้านผาทองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานประกาศโรงเรียนบ้านผาทองจัดซื้อเครื่องตั