โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาประกาศโรงเรียนบ้านโนนอำนวยจัดซื้อโต๊ะเก