โรงเรียนบ้านโนนสวาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนสวาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวาง โต๊ะเก้าอี้นัก