การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (ITA) โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 25  มิถุนายน 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (ITA) โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้จัดกิจกรรม MOU บันทึกข้อตกลงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (ITA)โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมี นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม MOU ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2