ข่าวจากกลุ่มสำนักงาน

ข่าวจากกลุ่มสำนักงาน

เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย และ กพด.

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แ…

0
Read More
ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน

ข่าวกิจกรรมล่าสุด