การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4

0
Read More

โรงเรียนบ้านโคกกลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

โรงเรียนบ้านโคกกลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

0
Read More

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้…

0
Read More

โรงเรียนบ้านคำโคกสูง ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรเรียนบ้านคำโคกสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงเรียนบ้านคำโคกสูง ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรเรียนบ้านคำโ…

0
Read More

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่องประกาศผ…

0
Read More

ประกาศโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู แบบ 05 องค์การโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอ…

0
Read More

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพปช104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่…

0
Read More

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซ…

0
Read More

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง ประกาศการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง ประกาศการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน …

0
Read More

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ…

0
Read More
ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน