การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะประกวดราคารถยนต์ 12 นั่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะประกวดราคารถยนต์ …

0
Read More

โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

0
Read More

โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม

โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม

0
Read More

โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน

โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน

0
Read More

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา…

0
Read More

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเร…

0
Read More

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมหญิง 6 ที่

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมหญิง 6 ที่

0
Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณ…

0
Read More
ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.