ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต แจ้งรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต แจ้งรายละเอียดประกอบรายการบัญชี…

0
Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต แจ้งรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต แจ้งรายละเอียดประกอบรายการบัญชี…

0
Read More

สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ”

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี  เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำ…

0
Read More
ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน