สุกัญญา นามวงศ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ 16 รายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภ…

0
Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ 5 รายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภ…

0
Read More

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

0
Read More

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพระราชดำริ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซ…

0
Read More

โรงเรียนคำไฮพิทยาคม ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนคำไฮพิทยาคม ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

0
Read More

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมอาคารห้องสมุด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมอาคารห้องสมุด

0
Read More

โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

0
Read More

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.(ส้วม 4 ที่นั่ง)

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ ประกาศผู้ชนะจ้างประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.(ส้วม…

0
Read More
ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.