เกศินี ชัยโยบัว

“ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต สู่เขตสุจริตอย่างยั่งยืน”

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จ…

0
Read More

สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการและบุคล…

0
Read More

สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ”

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี  เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำ…

0
Read More

รอง เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรม โลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 16

>>> ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธาน…

0
Read More

ถอดบทเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ  ถอด…

0
Read More

ถอดบทเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรีย…

0
Read More

การขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณสู่การปฏิบัติตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการป…

0
Read More

สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต

วันที่ 14 กันยายน 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานเปิดการประชุ…

0
Read More
ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน