admin

ประกาศตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเ…

0
Read More

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำ…

0
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพป.อุดรธานี เขต ๒ แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน…

0
Read More

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพป.อุดรธานี เขต ๒ แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประม…

0
Read More
ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน