โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563