โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง[download id=”7455″]