Home

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

5 กันยายน 2022 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาชนดีเด่น
15 มิถุนายน 2022 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำปี 2565
1 มิถุนายน 2022 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
22 เมษายน 2022 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ตชด.)
19 เมษายน 2022 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
5 เมษายน 2022 รายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิ เข้ารับการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
5 เมษายน 2022 ประกาศแก้ไขกำหนดการในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เพื่อจ้างครูอัตราจ้างระดับปฐมวัยให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
23 มีนาคม 2022 มาตรการป้องกันในการทุจริตในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 มีนาคม 2022 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
16 มีนาคม 2022 ผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
14 มีนาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 มีนาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21
26 กุมภาพันธ์ 2022 ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
25 กุมภาพันธ์ 2022 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายบูรพา  พรหมสิงห์
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
เบอร์ติดต่อ : 086-459-7069

อัตราว่างสายงานการสอน

ประชาสัมพันธ์ อัตราการว่างสายงานการสอน จำนวน 62 อัตรา (ข้อมูลวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

คลิกดูรายละเอียด >>

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

คลิกดูรายละเอียด >>

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (รายกรณี)

คลิกดูรายละเอียด >>

การขอช่วยราชการ

การการขอช่วยราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (ตำแหน่งครู)

คลิกดูรายละเอียด >>

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

5 กรกฎาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แบบเลือกรายการ) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แบบเลือกรายการ) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เมษายน 2022 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
12 เมษายน 2022 ยกเลิกประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone
7 เมษายน 2022 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

19 พฤษภาคม 2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 มกราคม 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
30 พฤศจิกายน 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านโนนสา

ดาวน์โหลดเอกสาร / คู่มือ

12 เมษายน 2022 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
25 มกราคม 2022 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (สพฐ.)
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งครู
28 มกราคม 2021 ไฟล์อัพเกรดโปรแกรมเงินเดือน
13 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บำนาญ)
2 มกราคม 2021 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (สู้โควิด-19)
18 พฤศจิกายน 2020 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 สพป.อุดรธานี เขต 2 ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้ผ่าน
http://www.ครูพร้อม.com

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

นิเทศออนไลน์

แผนที่ตั้งสำนักงาน

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ
โทร.088-5574668
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
โทร.086-4597065
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-4597068
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.086-4597066
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
โทร.086-4597067

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร.086-4597064
กลุ่มพัฒนาครูฯ
โทร.088-5858909
ตรวจสอบภายใน
โทร.088-5709707
กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.086-4240094
กลุ่ม DLICT
โทร.088-5644577