Home

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (การศึกษาปกติ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

    รายการแข่งขัน     สถานที่แข่งขัน
    ดนตรี , ศิลปวัฒนธรรมอีสาน     โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
    สุขศึกษาและพลศึกษา     โรงเรียนบ้านหนองแสง
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด | ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว | หอประชุมอำเภอโนนสะอาด | เสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
    คณิตศาสตร์     โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี

สามารถติดตามผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตได้ที่
http://sillapa65.vichakan.net/sp-udn2

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

3 มกราคม 2023 ประกาศตำแหน่งว่าง/ข้อมูลอัตรากำลัง/ความต้องการวิชาเอก เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566
19 ธันวาคม 2022 สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
18 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
18 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
18 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 พฤศจิกายน 2022 ผังสนามสอบการปฏิบัติ(นวก.คอมพิวเตอร์และพนง.พิมพ์ดีด)
2 พฤศจิกายน 2022 แผนผังห้องสอบสนามสอบโรงเรียนบ้านดงเมือง
1 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
1 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
18 ตุลาคม 2022 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
18 ตุลาคม 2022 ประกาศมาตรการป้องกันในการทุจริตการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน, พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
12 ตุลาคม 2022 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
10 ตุลาคม 2022 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายบูรพา  พรหมสิงห์
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
เบอร์ติดต่อ : 086-459-7069

อัตราว่างสายงานการสอน

ประชาสัมพันธ์ อัตราการว่างสายงานการสอน จำนวน 62 อัตรา (ข้อมูลวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

คลิกดูรายละเอียด >>

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

คลิกดูรายละเอียด >>

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (รายกรณี)

คลิกดูรายละเอียด >>

การขอช่วยราชการ

การการขอช่วยราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (ตำแหน่งครู)

คลิกดูรายละเอียด >>

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

1 ธันวาคม 2022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กรกฎาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แบบเลือกรายการ) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แบบเลือกรายการ) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เมษายน 2022 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
12 เมษายน 2022 ยกเลิกประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

19 พฤษภาคม 2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 มกราคม 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
30 พฤศจิกายน 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านโนนสา

ดาวน์โหลดเอกสาร / คู่มือ

12 เมษายน 2022 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
25 มกราคม 2022 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (สพฐ.)
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งครู
28 มกราคม 2021 ไฟล์อัพเกรดโปรแกรมเงินเดือน
13 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บำนาญ)
2 มกราคม 2021 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (สู้โควิด-19)
18 พฤศจิกายน 2020 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 สพป.อุดรธานี เขต 2 ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้ผ่าน
http://www.ครูพร้อม.com

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

นิเทศออนไลน์

แผนที่ตั้งสำนักงาน

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ
โทร.088-5574668
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
โทร.086-4597065
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-4597068
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.086-4597066
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
โทร.086-4597067

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร.086-4597064
กลุ่มพัฒนาครูฯ
โทร.088-5858909
ตรวจสอบภายใน
โทร.088-5709707
กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.086-4240094
กลุ่ม DLICT
โทร.088-5644577