สพป.อุดรธานี เขต ๒ ต้องขออภัยทุกท่านที่ต้องการจะเข้าเว็บสำนักงานเขตไว้ ณ โอกาสนี้

เนื่องจากเว็บดังกล่าวโดนผู้ไม่หวังดีส่ง Script บางอย่างที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุง

การเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ให้เข้าตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ไปพลางก่อน

ระบบรับส่งหนังสือ (e-office)
ระบบ AMSS
ระบบแจ้งซ่อม
ระบบ Sar Online
ทางเข้าใหม่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2