เชิญร่วมงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลังสพป.อด 2
วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561  ณ สพป.อุดรธานี เขต 2 (การศึกษาพิเศษ)
วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561  ณ อำเภอหนองแสง (การศึกษาปกติ)

ติดตามรับชมรายการ ผอ.เขต พบเพื่อนครู
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น.

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

ผู้ช่วย รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการพระราชดำริ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 15 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการ แข่งขันมหก ...
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิญญาเขตสุจริต

5 พฤศจิกายน 2561 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการ และบุคลากร จัดกิจกรรมเข้าแถวเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมตรวจเยี่ยมนิเทศ ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมนิเทศ ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรี ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์ประเมินใหม่

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกณฑ์ประเม ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานกิจกรรมวันสำคัญ

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.อุดรธานีเขต 2 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจากกลุ่มภายในสำนักงาน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายณฐกร  ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ...
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แ ...
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายการ ผอ.เขต พบเพื่อนครู

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.