ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

เลขาธิการ กพฐ.ขับเคลื่อน “ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการป ...
อ่านเพิ่มเติม

“ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต สู่เขตสุจริตอย่างยั่งยืน”

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบา ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ”

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี  เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่ ...
อ่านเพิ่มเติม

Big cleaning day สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรม Big clea ...
อ่านเพิ่มเติม

รอง เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรม โลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 16

>>> ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ  ถอดบทเรียนหลักสูตรต้านท ...
อ่านเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณสู่การปฏิบัติตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ดูประกาศทั้งหมด >>

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ข่าวจากกลุ่มภายในสำนักงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการและบุคล ...
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธ ...
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายณฐกร  ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ...
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แ ...
อ่านเพิ่มเติม

 

รายการ ผอ.เขต พบเพื่อนครู

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน