Home

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

6 มกราคม 2022 – ประกาศตำแหน่งว่าง แก้ไขเพิ่มเติม
27 ธันวาคม 2021 – ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
27 ธันวาคม 2021 – ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อประกอบการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24 ธันวาคม 2021 – ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
7 เมษายน 2021 – แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการเลือกสรร
7 เมษายน 2021 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต
7 เมษายน 2021 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย
31 มีนาคม 2021 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
16 มีนาคม 2021 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม 2564
4 มีนาคม 2021 ประกาศกำหนดการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกำหนดการจัดเลือกลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ
2 มีนาคม 2021 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2021 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 63 (ลูกจ้างฯ)
29 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 63 (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายบูรพา  พรหมสิงห์
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 099-174-7171
อีเมล : Burapha_milk@gmail.com

UDON2 TV ออนไลน์ล่าสุด

อบรมการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา(ITA)วันที่2บ่าย

อบรมการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา(ITA)วันที่2

อบรมการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา(ITA)

อบรมการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา(ITA)

อบรมการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา(ITA)

เพลงกรอบการพัฒนาการศึกษา(สามช่า) สพป. อุดรธานี เขต 2

สปอร์ตประชาสัมพันธ์พิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงพ่อพระใส

อัตราว่างสายงานการสอน

ประชาสัมพันธ์ อัตราการว่างสายงานการสอน จำนวน 62 อัตรา (ข้อมูลวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

คลิกดูรายละเอียด >>

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

คลิกดูรายละเอียด >>

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (รายกรณี)

คลิกดูรายละเอียด >>

การขอช่วยราชการ

การการขอช่วยราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (ตำแหน่งครู)

คลิกดูรายละเอียด >>

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

23 ธันวาคม 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
17 ธันวาคม 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร สปช.103/26
2 สิงหาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนDLTV
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
15 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศประกวดราคาคุรภัณฑ์ทดแทน DLTV สำหรับโรงเรียนstand Alone

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 มกราคม 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
30 พฤศจิกายน 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านโนนสา
30 พฤศจิกายน 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

ดาวน์โหลดเอกสาร / คู่มือ

25 มกราคม 2022 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (สพฐ.)
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งครู
28 มกราคม 2021 ไฟล์อัพเกรดโปรแกรมเงินเดือน
13 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บำนาญ)
2 มกราคม 2021 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (สู้โควิด-19)
18 พฤศจิกายน 2020 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

E-BOOK ออนไลน์

 สพป.อุดรธานี เขต 2 ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้ผ่าน
http://www.ครูพร้อม.com

วารสารประชาสัมพันธ์
สพป.อุดรธานี เขต2

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

แผนที่ตั้งสำนักงาน

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ
โทร.088-5574668
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
โทร.086-4597065
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-4597068
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.086-4597066
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
โทร.086-4597067

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร.086-4597064
กลุ่มพัฒนาครูฯ
โทร.088-5858909
ตรวจสอบภายใน
โทร.088-5709707
กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.086-4240094
กลุ่ม DLICT
โทร.088-5644577