Home

นายบูรพา  พรหมสิงห์
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 099-174-7171
อีเมล : Burapha_milk@gmail.com

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

 สพป.อุดรธานี เขต 2 ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้ผ่าน
http://www.ครูพร้อม.com

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

7 เมษายน 2021 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการเลือกสรร
7 เมษายน 2021 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต
7 เมษายน 2021 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย
31 มีนาคม 2021 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
16 มีนาคม 2021 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม 2564
4 มีนาคม 2021 ประกาศกำหนดการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกำหนดการจัดเลือกลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ
2 มีนาคม 2021 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2021 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 63 (ลูกจ้างฯ)
29 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 63 (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

2 สิงหาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนDLTV
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
15 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศประกวดราคาคุรภัณฑ์ทดแทน DLTV สำหรับโรงเรียนstand Alone
12 กรกฎาคม 2021 โรงเรียนบ้านผาทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน

วารสารประชาสัมพันธ์
สพป.อุดรธานี เขต2

ระบบบริการออนไลน์ (E-Services)